2015 09 01 Vítání prvňáčků

2015 09 07 Slavnostní otevření školního hřiště

2015 09 10 Stavebnice

2015 09 11 Vodní ptáci (2. roč.)

2015 09 11 Vodní ptáci (4. roč.)

2015 09 12 Velká Británie z mobilu

2015 09 12 Velká Británie

2015 09 14 Výročí úmrtí T. G. Masaryka

2015 09 16 Cvičení v přírodě (1. A)

2015 09 16 Cvičení v přírodě (1. B)

2015 09 16 Stavebnice (1. B)

2015 09 22 Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

2015 09 25 Evropský den jazyků (1. A a 9. A)

2015 09 25 Evropský den jazyků (2. stupeň)

2015 10 08 O pohár starosty

2015 10 09 Beseda v MěK (4. A, B)

2015 10 19 Rakousko

2015 10 20 Malá kopaná

2015 11 05 Halloween

2015 11 12 Festival vzdělávání

2015 11 20 Návštěva z MŠ

2015 12 01 Florbal - okresní kolo

2015 12 02 Chaloupky Krátká - 1. A a 1. B

2015 12 04 Mikuláš

2015 12 08 Vánoční dílna ŠD 2

2015 12 10 Den otevřených dveří

2015 12 18 Vánoční akademie

2015 12 21 Vánoční besídky. Zpívání na schodech

2016 01 06 Betlém, varhany - 1. A

2016 01 13 Den otevřených dveří

2016 01 27 Pasování 1. A na čtenáře

2016 01 29 Zápis do prvních tříd

2016 02 04 Pasování 1. B na čtenáře

2016 02 18 Basketbal - okrsek ZŠ TGM

2016 02 18 Koncert (2. stupeň)

2016 03 03 Basketbal - okresní kolo

2016 03 03 Šplh na tyči - okrsek

2016 03 07 Výročí narození T. G. Masaryka

2016 03 08 Čtení - B. Boučková

2016 03 08 Čtení s cestovatelem p. Vařekou

2016 03 18 Šplh na tyči - okresní kolo

2016 03 21 Sluníčkový den

2016 03 22 Divadlo Brno - 1. A

2016 03 23 Velikonoční jarmark

2016 04 01 Noc s Andersenem

2016 04 11 Jazykový pobyt 8.B v Daňkovicích

2016 04 13 Technický kroužek

2016 04 15 Soutěž mladých cyklistů

2016 05 13 Zpívám, zpíváš, zpíváme

Zpívám, zpíváš, zpíváme (fotografie v původním rozlišení, zip, velikost v MB, zaokrouhleno):

2016 05 16 Pastelka 3

2016 05 27 Atletický čtyřboj, starší žáci

2016 05 30 Výlet 1. A

2016 05 30-31 Daňkovice - jaz. pobyt 8. A

2016 06 02 Atletický čtyřboj, mladší žáci

2016 06 06 Vítěz

2016 06 28 Sportovní den

2016 06 29 Rozloučení s vycházejícími žáky