2013 09 02 Vítání prvňáčků

2013 09 18 Botanicus

2013 09 19 odd. ŠD - A Výtvrná soutěž, hry

2013 09 26 EDJ 2.B, 2.C

2013 09 26 Evropský den jazyků 1.C + 9.C

2013 09 26 Evropský den jazyků

2013 09 26 Evropský den jazyků 1.B + 9.B

2013 09 27 Planetárium

2013 10 07 odd. ŠD - A Výtvarné práce a výrobky z přírodnin

2013 10 10 Exkurze na TS - 5. ročník

2013 10 10 Lesy ČR - 4. ročník

2013 10 14 Borovinka 7.B

2013 10 17 Piškvorky, školní kolo

2013 10 17 ŠD - A, D Recitační soutěž

2013 10 22 Minifotbal

2013 10 24 Lesy ČR 6. ročník

2013 10 24 Výroba dýní 5.AB

2013 10 25 Halloween

2013 10 25 Halloweenské nocování v 9.B a stezka

2013 10 25 Nocování ve škole 4.A

2013 10 31 Výroba dýní 6.B

2013 11 01 Halloweenské odpoledne

2013 11 15 Les ve škole - 2. roč.

2013 11 28 Učíme se nejen ve škole 6. A ČaMS

2013 11 28 Exkurze Krátká 4. ročník

2013 11 28 Výtvarná dílna Vír

2013 12 02 Rozsvěcování vánočního stromku

2013 12 05 Mikuláš

2013 12 06 Kdo si hraje, nezlobí

2013 12 06 Krmení ptáčků

2013 12 09 Vánoční tvoření ŠD B

2013 12 09 Zdravý zoubek 2. ročník

2013 12 11 ŠD odd.A, D Pěvecká soutěž

2013 12 16 Dějepisná olympáda

2013 12 16 ŠD C Vánoční besídka a dílna

2013 12 17 ŠD A Vánoční besídka a vánoční dílna

2013 12 18 Družina B - předvánoční

2013 12 19 Vánoční akademie (dopoledne)

2013 12 19 Vánoční akademie (pro veřejnost)

2013 12 20 Zpívání na schodech

2014 01 06 Beseda s paní J. Čechovou - Tři králové

2014 01 09 ŠD Výtvarný projekt Jsme návrháři

2014 01 15 ŠD A Jsme návrháři Veselé rukavičky, klobouky

2014 01 23 ŠD A Návštěva kostela - Betlém

2014 01 28 Kroužek virtuálního svařovaní

2014 01 31 Zápis do 1. tříd

2014 02 10 Praxe studentky Čechové

2014 02 10 ŠD A Zdravotnický týden

2014 03 04 Karneval

2014 03 04 ZŠ TGM čte dětem

2014 03 20 ŠD Vynášení Morany

2014 03 21 Balónky

2014 03 21 ŠD Dětství bez úrazů

2014 03 21 Sluníčkový den

2014 03 26 Okrskové kolo ve šplhu

2014 03 27 ŠD Beseda s knihovnicí Ludmilou Navrátilovou

2014 04 01 Okresní kolo ve šplhu (1. stupeň)

2014 04 07 Výstava kraslic

2014 04 10 Závisláček pro 7. ročník

2014 04 14 Exkurze Krátká u Sněžného 2. ročníky

2014 04 16 Velikonoční jarmark

2014 04 23 ŠD - Den Země

2014 04 23 Vírská přehrada atd. (9. roč.)

2014 04 23 Vodárna Vír a čistička Bystřice

2014 04 24 ŠD (Se, Mi) - recitační soutěž

2014 04 25 ŠD - recitační soutěž

2014 05 06 Cyklistická soutěž (oblastní kolo)

2014 05 16 Návštěva hasičů (1. ročník)

2014 05 22 Atletický čtyřboj (starší žáci)

2014 05 23 Jarní cvičení v přírodě - 2.B, 2.C

2014 05 26 Kuchtík - dorty

2014 05 28 Školní výlet na hrad Svojanov - 2. ročník

2014 05 30 Biologická olympiáda - krajské kolo

2014 05 30 ŠD - MDD

2014 06 05 Cyklistická soutěž - krajské kolo

2014 06 05 ŠD - Se - Beseda s příslušníkem Policie ČR

2014 06 06 ŠD - Se - Kdo si hraje, nezlobí

2014 06 20 Pobyt Svratouch 8.B

2014 06 20 Projekt I´m interested in

2014 06 26 Sportovní den

2014 06 27 Rozloučení s žáky 9. ročníku