2012 09 03 Vítání prvňáčků

2012 09 12 Botanicus

2012 09 14 Den prevence dětských úrazů

2012 09 14 Výročí úmrtí TGM

2012 09 26 Evropský den jazyků 1.A, 1.C a 9.A

2012 10 04 Pohár starosty

2012 10 04 Přespolní běh

2012 10 18 Bystřický festival vzdělávání

2012 10 19 Školní družina - recitační soutěž

2012 10 23 Angličtina - dýně 6.A

2012 10 23 Angličtina - dýně 6.B

2012 10 23 Angličtina - dýně 7.B

2012 10 23 Angličtina - dýně 8.B

2012 10 23 Nadosah - 8.A

2012 10 24 Halloweenský patronát 9.A + 1.A, 1.C

2012 10 24 Halloweenské odpoledne

2012 11 13 Zasaď strom na Vysočině

2012 11 26 Tvořivá dílna

2012 11 29 Tvořivá dílna

2012 11 27 Projekt EU Věda není žádná věda - 9.A

2012 12 01 Vánoční koledování ŠD na náměstí

2012 12 05 Vánoční besídka a vánoční dílna pro rodiče a děti

2012 12 11 Vánoční výzdoba a vánoční výstava ŠD

2012 12 18 ŠD - vyrábíme z marcipánu

2012 12 20 Úměváčci - předání sbírky

2012 12 20 Vánoční akademie

2013 01 01 Výtvarné techniky - bodyart, ruka, 8. roč.

2013 01 08 Preventivní program Nadosah 8.B

2013 01 11 Pěstitelství - Receptář

2013 01 17 ŠD - výtvarná soutěž

2013 01 18 ŠD - sportovní odpoledne 3. oddělení

2013 01 30 LVK - běžky

2013 01 30 LVK - snowboard

2013 02 01 Zápis do prvních tříd

2013 02 08 Masopustní karneval

2013 02 22 Čtyřlístek - předání výhry

2013 03 07 Vzpomínková akce u ZŠ TGM

2013 03 08 Recitační soutěž (DDM)

2013 03 11 Beseda s cestovatelem p. Svobodou

2013 03 11 Živé knihy

2013 03 11 Hotelová škola Světlá

2013 03 12 Čtení pro 5. ročníky (p. Hynek Jurman)

2013 03 12 Václav Neckář ve škole

2013 03 12 Václav Neckář ve škole - foto p. Břenek

2013 03 13 Bystřicko čte dětem - 2.A

2013 03 14 Basketbal - okrskové kolo

2013 03 14 Svět pohádek pro 1. ročník s paní O. Mišagovou

2013 03 14 ZŠ TGM čte dětem

2013 03 20 ŠD Vynášení Morany (Če)

2013 03 20 ŠD Vynášení Morany (Se)

2013 03 20 Šplh - okrskové kolo

2013 03 21 Sluníčkový den - 1. třídy

2013 03 22 ŠD - praxe paní J. Čechové

2013 03 25 Adolf Dudek - 3. ročník

2013 03 27 Velikonoční jarmark

2013 04 05 Noc s Adersenem

2013 04 08 Centrum prevence 4.A, 4.B

2013 04 08 Jazykový pobyt 8B

2013 05 16 Železárny Štěpánov, soutěž 6.B

2013 05 17 Zpívám, zpíváš, zpíváme

2013 05 14 Pohár rozhlasu - mladší žáci

2013 05 29 Školní výlet 1. třídy - Boskovice - Ztracený svět

2013 05 29 Atletický čtyřboj - mladší žáci

2013 05 29 Školní výlet 4. A, B

2013 05 31 ŠD MDD - Pohádková říše

2013 06 03 Den dětí - 1. stupeň

2013 06 04 Rusalka Brno

2013 06 06 Exkurze Horácké muzeum (1. ročník)

2013 06 11 Věda není žádná věda (8. ročník)

2013 06 11 Technický kroužek

2013 06 12 Výlet 6.B Brno

2013 06 14 Beseda s policií ČR (1. ročník)

2013 06 27 Sportovní den

2013 06 28 Rozloučení s vycházejícími žáky