2010 09 01 Vítání prvňáčků

2010 09 14 Masaryk - pietní setkání

2010 09 16 Exkurze 8. tříd - Dlouhé Stráně

2010 09 20 ŠD - sportovní odpoledne

2010 09 23 V lanovém centru (2.A)

2010 09 23 EDJ (9.A)

2010 09 23 Evropský den jazyků

2010 09 23 Exkurze 6. tříd - Botanicus

2010 10 01 Otevření sběrného dvora

2010 10 06 Přespolní běh

2010 10 13 Den s Lesy ČR

2010 10 18 Muzeum Polička (3. r.)

2010 10 22 Příprava na návštěvu Kavčích hor

2010 10 26 Recitační soutěž (ŠD)

2010 11 05 Halloween

2010 11 05 Přehlídka sborů Olešnice

2010 11 18 ŠD Pěvecká soutěž

2010 11 23 Den otevřených dveří 1.B

2010 11 25 Beseda s M. Drijverovou (3. roč.)

2010 11 29 ŠD Vánoční dílna

2010 12 03 Mikuláš

2010 12 03 ŠD Vánoční dílna

2010 12 04 Mikuláš, pasování na čtenáře (1.B)

2010 12 14 ŠD Vánoční besídka (Eva Sedláčková)

2010 12 15 ŠD Vánoční besídka (Zita Moučková)

2010 12 - 16 ŠD Vánoční besídka (Marie Navrátilová)

2010 12 21 Vánoční akademie 1

2010 12 21 Vánoční akademie 2

2010 12 21 Vánoční akademie (foto p. Břenek)

2011 01 14 Chemie - laboratorní práce (8.A,C)

2011 01 14 Zdobení chlebíčků (3.C)

2011 01 25 Dream Catcher Předávání cen (foto p. Břenek)

2011 01 27 Návštěva televize

2011 02 04 Zápis do 1. ročníku

2011 02 17 Výzdoba chodby (Vv, Jana Koscielniaková)

2011 02 22 Laboratorní práce

2011 03 03 Běh s lyžemi

2011 03 04 Karneval

2011 03 14 Celé Bystřicko čte dětem

2011 03 28 Školní výlet 6.C

2011 04 11 Jazykový pobyt 5.A a 5.B

2011_04_20 Velikonoční jarmark

2011 04 20 Velikonoční jarmark - výtvarná dílna

2011 04 18 Zájezd do Velké Británie

2011 04 18 První pomoc do škol

2011 04 28 Pastelka výtvarná dílna

2011 05 13 Zpívám, zpíváš, zpíváme

2011 05 13 Zpívám, zpíváš, zpíváme

2011 05 25 Exkurze Kutná Hora a Kačina 7.A

2011 06 03 Školní výlet 6. B

2011 06 09 Výlet Bongo 1. ročník

2011 06 13 Vv Oživlé topoly (vyhlášení vítězů a vernisáž)

2011 06 14 Divadlo Louka pro MŠ

2011 06 14 Krajské kolo HMZ

2011 06 28 Sportovní den

2011 06 29 Rozloučení s vycházejícími žáky