2009 09 01 Vítání prvňáčků

2009 09 16 Dlouhé stráně

2009 09 18 Školní družina - vyhodnocení výtvarné soutěže

2009 09 22 Botanicus - 6.A, B

2009 09 22 Podzimní cvičení v přírodě 5. B

2009 09 24 Minifotbal - okrsek

2009 09 25 Evropský den jazyků

2009 09 25 Evropský den jazyků 2

2009 09 25 Evropský den jazyků 5. B

2009 10 02 Školní družina - Světový den zvířat

2009 10 07 Dravci - 5. B

2009 10 07 Draví ptáci 1

2009 10 07 Draví ptáci 2

2009 10 07 Přespolní běh Nové Město na Moravě

2009 10 16 Recitační soutěž (ŠD)

2009 11 06 DOD 3.B

2009 11 06 Laboratorní práce 7.C

2009 11 06 Halloween

2009 11 06 Přehlídka sborů

2009 11 18 Florbal - okrsek

2009 11 26 Florbal - okres, dívky

2009 12 01 DOD (ŠD)

2009 12 03 Exkurze Wera

2009 12 04 Mikuláš

2009 12 07 Pasování na rytíře (1. A, B)

2009 12 08 Solná jeskyně (2. B)

2009 12 08 Výroba mýdel (7. B)

2009 12 08 Malba na trička (7. B)

2009 12 18 Vánoční akademie

2010 01 12 Lyžařský výcvik

2010 01 21 Florbal

2010 02 16 Beseda o alkoholu (7. roč.)

2010 02 16 Výchova ke zdraví (8. roč.)

2010 02 16 Karneval

2010 02 25 Zdravotnický týden (ŠD)

2010 03 04 Dekorace ze sena, výtv. techniky

2010 03 05 Dějový popis (6. A, B)

2010 03 08 Čtení a dračky

2010 03 09 Exkurze do Poličky (3. roč.)

2010 03 10 Technický kroužek

2010 03 12 Bystřicko čte dětem

2010 03 12 Deváťáci čtou prvňákům

2010 03 15 Exkurze Ostrůvek

2010 03 15 Exkurze do Poličky (4. A)

2010 03 16 Basketbal, okrsek (mladší žáci)

2010 03 17 Basketbal, okrsek (starší žáci)

2010 03 18 Vynášení Morany (ŠD)

2010 03 18 Výrobky ze sena

2010 03 22 Beseda o knihách

2010 03 22 Sluníčkový den

2010 03 24 Velikonoční vyrábění (2. B)

2010 03 25 Okrskové kolo ve šplhu, ZŠ TGM

2010 03 29 Jarmark

2010 03 30 Basketbal, okres (mladší žáci)

2010 03 31 Basketbal, okres (starší žáci)

2010 04 08 Fyzikální pokus

2010 04 15 Hasiči a záchranka (8. roč.)

2010 04 19 Studená kuchyně (4. A)

2010 04 20 Šplh, okresní kolo

2010 04 22 Rrecitační soutěž (ŠD)

2010 04 20 Tomáš Klus

2010 04 23 Den Země

2010 04 24 ZOO Olomou(ŠD)

2010 04 29 Pastelka, vv dílna

2010 04 29 Výtvarná dílna, Vír

2010 05 13 Pastelka, vv dílna

2010 05 18 Sportovní odpoledne (ŠD)

2010 05 20 Projekt (2.C)

2010 05 20 Sádrové masky (ŠD)

2010 05 21 Polsko: Osvětim, Wieliczka, Krakov

2010 05 24 Projekt  P+VV (7. roč.)

2010 05 24 Malování na asfalt (ŠD)

2010 05 25 Výlet Svojanov (1. třídy)

2010 05 27 Školní výlet (7.B)

2010 05 28 Štěpánov - vyhlášení soutěže

2010 05 29 Otvírání náměstí

Technický kroužek 2009/10

2010 06 03 Jazykový pobyt (6.A)

2010 05 23 Sportovní den