2008 09 01 Dárky prvňáčkům

2008 09 01 Zahájeni školniho roku - 1. ročnik

2008 09 9 Seznamovací výlet - Borovinka (1. roč.)


2008 09 11 ŠD - vyhodnocení výtvarné soutěže

2008 09 12 Výročí úmrtí T. G. Masaryka

2008 09 23 Exkurze Botanicus (6. roč.)

2008 09 26 Evropský den jazyků

2008 10 08 ŠD Mrkvový den

2008 10 15 ŠD stromy

2008 10 21 Den s LČR - Domanínský rybník

2008 10 21 ŠD - Recitační soutěž

2008 10 22 Florbal - kraj - Třeš

2008 10 23 Cvičení v přírodě (2. roč.)

2008 10 28 Vzpomínka - výročí vzniku Československa

2008 11 06 ŠD - Bramboriáda

2008 11 13 ŠD - Pěvecká soutěž

2008 11 20 ŠD - Vánoční dílna

2008 11 25 VT lampičky (7. roč.)

2008 12 05 Pasování na čtenáře (1. roč.)

2008 12 05 Mikuláš

2008 12 09 Exkurze Ostrůvek (4. roč.)

2008 12 09 VT Dárk. taštičky (9. roč.)

2008 12 09 Vánoční besídka (ŠD)

2008 12 10 Gelové svíčky (6. roč.)

2008 12 10 Výtvarná dílna - ZŠ Dalečín

2008 12 16 VT Dekorace ze sena (7. roč.)

2008 12 16 VT Decoupage (9. roč.)

2008 12 17 Vánoční akademie

2008 12 18 Vánoční Vv dílna - Vír

2008 12 19 Odlévání olova (9.A)

2009 01 15 Lyžařský výcvikový kurz - běžky (8. roč.)

2009 01 15 Sběr papíru

2009 01 16 Výtvarná soutěž (ŠD)

2009 01 21 Albatros

2009 01 27 Lyžařský výcvikový kurz (7. roč.)

2009 01 30 Zápis do 1. ročníku

2009 02 12 Patronát (1. + 9. roč.)

2009 02 19 Masopustní karneval

2009 03 05 Ve cvičné kuchyni (3. A)

2009 03 06 Princezna čes. pohádky

2009 03 09 Tutanchamon - Brno

2009 03 10 Čtení dětem (3. roč.)

2009 03 10 Pěstitelství(6. roč.)

2009 03 12 Beseda s H. Jurmanem

2009 03 13 Devááci čtou prvňákům

2009 03 16 Beseda o knihách (ŠD)

2009 03 17 Bodyart - ruka (9. roč.)

2009 03 20 Pohádka - dramatizace (9. a 1. roč.)

2009 03 20 Sluníčkový den

2009 03 20 Vynášení Morany (ŠD)

2009 03 24 Vv - Bodyart - obličej

2009 03 26 Šplh - okrskové kolo

2009 04 02 Basketbal - okres

2009 04 03 Exkurze Polička (3. roč.)

2009 04 07 Chemie - projekt

2009 04 07 VT Květináče (7. roč.)

2009 04 17 Výtvarné dílny - pro ZŠ Rovečné

2009 04 22 Jazykový pobyt Daňkovice (4.B)

2009 04 22 Den Země

2009 04 30 Exkurze Polička - Mozaika (1. roč.)

2009 04 30 Beseda s Policií ČR (ŠD)

2009 05 04 Vv - Hrady prostorově (7.A)

2009 05 08 Jazyk. pobyt - (3. A, B)

2009 05 13 Gastroden (7. roč.)

2009 05 14 Geologie - náměstí

2009 05 15 Zpívám, zpíváš, zpíváme

2009 05 19 Vv - Mozaika ŠJ

2009 05 20 Portrét (8. C)

2009 05 20 Malování na asfalt ŠD)

2009 05 22 Portrét (8. B)

2009 05 26 Výlet Brno (6. B)

2009 05 27 Pastelka - smalty

2009 05 28 Pastelka - smalty

2009 05 28 Masky (8.A)

2009 05 29 Den dětí (ŠD)

2009 06 01 Den dětí 1. st

2009 06 03 Jazykový pobyt (7. A)

2009 06 06 Projížďka na koních (ŠD)

2009 06 08 Rebelové - div. kroužek

2009 06 10 Výlet (3. A, 3. B)

2009 06 11 Masky (8. A)

2009 06 12 Smalty (9. C)

2009 06 15 Sportovní den

2009 06 16 Hedvábí, mozaiky

2009 06 23 Krakov

2009 06 23 Osvětim

2009 06 23 Wieliczka

2009 06 24 Den účesů