Výchova k občanství, ročník: 6. 7. 8.-9.

Poslední aktualizace 15. 6. 2020

Dobrý den všem,

DO KONCE DUBNA mi na můj školní e-mail pošlete sejmuté obrazovky se splněním úkolů, které najdete za každým dubnovým zápisem na školním webu VO - najdete je pod názvem "Co jsem si zapamatoval(a)?".

DO 25. KVĚTNA mi odešlete otázky za květen (postupně otázky doplním).

Těm z vás, kteří nevědí, jak na to:
1) Doplníte do volných políček písmena a nakonec stisknete tlačítko Kontrola, které je zcela dole.
2) Stránku si upravíte tak, aby byla vidět CELÁ doplňovačka (jde to docela snadno: stisknete a držíte Ctrl a kolečkem myši zatočíte tak, aby byla vidět celá doplňovačka).
3) Stisknete tlačítko PrtSc (nebo také PrtScr, případně Print Screen).
4) Spustíte si program Malování a do něj si sejmutou obrazovku vložíte kombinací kláves Ctrl a V (znáte dobře, že?)
5) Obrázek uložíte a pošlete v příloze na můj školní e-mail (sobotka.m@zstgmbystrice.cz) - nezapomeňte do předmětu napsat: VO, třídu a své příjmení).

Pokud možno klidný den přeje Miloslav Sobotka


Hodnocení

KYBERŠIKANA A DIGITÁLNÍ DEMENCE

Vyhledej odpovědi na následující otázky:

 1. Co je to "digitální demence"?
 2. Který národ poprvé upozornil na digitální demenci?
 3. Která skupina lidí je nejvíce ohrožena digitální demencí a proč?
 4. Jaké důsledky přináší současné používání internetu (případně sledování televize, poslech hudby) a učení?
 5. Jaké jsou důsledky častého používání internetu?
 6. Co je to kyberšikana?
 7. Jaké jsou projevy a znaky kyberšikany?
 8. Jaké druhy kyberšikany rozlišujeme?
 9. Jak se máme bránit proti kyberšikaně?
 10. Kde můžeme hledat pomoc proti kyberšikaně?
 11. Jak má vypadat bezpečné heslo? (dále viz: http://hodza.net/password-meter/ https://random-ize.com/how-long-to-hack-pass/)
 12. Na co bychom si měli dát pozor při práci na síti?

  Víte, kdo jsou to smobies? Nepatříte k nim také?


Našim šesťákům

Poslední aktualizace 3. 6. 2020

Dobrý den všem,

DO KONCE DUBNA mi na můj školní e-mail pošlete sejmuté obrazovky se splněním úkolů, které najdete za každým dubnovým zápisem na školním webu VO - najdete je pod názvem "Co jsem si zapamatoval(a)?".

DO 25. KVĚTNA mi odešlete otázky za květen (postupně otázky doplním).

Těm z vás, kteří nevědí, jak na to:
1) Doplníte do volných políček písmena a nakonec stisknete tlačítko Kontrola, které je zcela dole.
2) Stránku si upravíte tak, aby byla vidět CELÁ doplňovačka (jde to docela snadno: stisknete a držíte Ctrl a kolečkem myši zatočíte tak, aby byla vidět celá doplňovačka).
3) Stisknete tlačítko PrtSc (nebo také PrtScr, případně Print Screen).
4) Spustíte si program Malování a do něj si sejmutou obrazovku vložíte kombinací kláves Ctrl a V (znáte dobře, že?)
5) Obrázek uložíte a pošlete v příloze na můj školní e-mail (sobotka.m@zstgmbystrice.cz) - nezapomeňte do předmětu napsat: VO, třídu a své příjmení).

Pokud možno klidný den přeje Miloslav Sobotka

 

 

(září)

Čas

Cyklické vnímání času - přírodní jevy se stále opakují (den a noc, fáze Měsíce, roční období).

Lineární vnímání času - čas plyne od minulosti přes současnost k budoucnosti.

Měření času - hodiny sluneční, přesýpací, vodní, mechanické, elektronické - řízené krystalem, atomové; čas nám neubíhá vždy stejně.

Kalendář - ucelená soustava dělení času do úseků (soupis dnů, týdnů, měsíců během jednoho roku); u nás kalendář juliánský, později gregoriánský; ve světě kalendář čínský, islámský, židovský, indický národní, hinduistický, ...

Letopočet - sled roků počítaný od nějaké významné události; dále viz Wikipedie

(říjen)

Čas svátků

Svátky stmelují společnost.

Září:

Říjen:

Listopad:

Prosinec:

Leden:

Únor:

Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Červenec:

Srpen:

(listopad)

II. Život v rodině

1. Rodina má mnoho členů

Rodina - skupina lidí, kteří jsou nám nejbližší; dává pocit bezpečí; vytváří první vztahy k lidem

Rodokmen - rozrod (od určité dvojice, přes jejich děti, ...), vývod (od jednotlivce, zpět přes rodiče, prarodiče, ...)

vývod z předků do 4. generace - sablona.jpg

 

ukázka rozrodu
ukázka rozrodu

Poznámka: Na internetu můžeš najít několik zajímavých programů na tvorbu rodokmenů. Pozor: Je třeba splňovat některé podmínky (např. dosažení určitého věku. Dále viz: https://www.zive.cz/clanky/nejlepsi-program-ci-sluzba-pro-tvorbu-rodokmenu/sc-3-a-165988/default.aspx

Genealogie - věda, která se zabývá rodokmeny

Do školního sešitu text v modrém rámečku dole na straně 21.

Do školního sešitu ve vyučovací hodině úkol 2 na straně 21.

Do školního sešitu DÚ: úkol 3 na straně 21 - Vytvoř rodokmen své rodiny.2. Rodina má mnoho podob

Podoby rodiny

Náhradní rodinná péče

Adopce na dálku3. Rodina má své zvyklosti

(prosinec)

4. I rodina se někdy neshodne

Konflikt a jeho řešení

Opakování: Život v rodině

PROJEKT: Cestovní kancelář (Informační centrum) - do konce února

(leden a únor)

III. Život mezi lidmi

1. Pravidla pomáhají žít spolu (str. 35 až 37)


2. Pravidla pomáhají chránit (str. 38 až 39)

 

3. Když se pravidla nerespektují (str. 40 až 42)

Opakování: Život mezi lidmi (str. 43)

(březen)


IV. Místo, kde žiji


1. Domov (str. 44)


2. Žiji v obci (str. 45 až 47)


3. Žiji v kraji (str. 48 až 49)

(duben)

4. Žiji ve státě (str. 50 až 53)


5. Žili a žijí tu s námi (str. 54 až 55)Opakování:

Žiji v kraji: Kraje ČR (slepá mapa - lehká úroveň), Kraje ČR (pexeso)

Žiji ve státě: Státní symboly 1, Státní symboly 2, Korunovační klenoty, Pražský hrad, Co víš o ČR 1, Co víš o ČR 2, Co víš o ČR 3, Kvízy a hry

(květen)

6. Žiji v Evropě a ve světě (str. 56 až 57)

(červen)

7. Žiji na Zemi (str. 58 až 61)OPAKOVÁNÍ - MÍSTO, KDE ŽIJI (str. 62 až 63)

Úkoly:

Co jsem si zapamatoval(a) - Opakování 1

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ (str. 64 až 66) + PŘÍPRAVA PROJEKTU "CESTOVNÍ KANCELÁŘ" NEBO INFORMAČNÍ CENTRUM

Pozor: Příští hodinu bude test!

Úkol na příští hodinu: Vybrat si jeden z výše uvedených projektů, promyslet si jeho obsah (dále viz str. 67 v učebnici)

Srovnávací písemná práce - učivo 1. pololetí: 

 1. Čas.
 2. Rodina.

 

Našim sedmákům

 

Poslední aktualizace 3. 6. 2020

Dobrý den všem,

DO KONCE DUBNA mi na můj školní e-mail pošlete sejmuté obrazovky se splněním úkolů, které najdete za každým dubnovým zápisem na školním webu VO - najdete je pod názvem "Co jsem si zapamatoval(a)?".

DO 25. KVĚTNA mi odešlete otázky za květen (postupně otázky doplním).

Těm z vás, kteří nevědí, jak na to:
1) Doplníte do volných políček písmena a nakonec stisknete tlačítko Kontrola, které je zcela dole.
2) Stránku si upravíte tak, aby byla vidět CELÁ doplňovačka (jde to docela snadno: stisknete a držíte Ctrl a kolečkem myši zatočíte tak, aby byla vidět celá doplňovačka).
3) Stisknete tlačítko PrtSc (nebo také PrtScr, případně Print Screen).
4) Spustíte si program Malování a do něj si sejmutou obrazovku vložíte kombinací kláves Ctrl a V (znáte dobře, že?)
5) Obrázek uložíte a pošlete v příloze na můj školní e-mail (sobotka.m@zstgmbystrice.cz) - nezapomeňte do předmětu napsat: VO, třídu a své příjmení).

Pokud možno klidný den přeje Miloslav Sobotka

 

 

(Září)

Opakování učiva 6. ročníku (zde) - Život v čase, v rodině a mezi lidmi. Místo, kde žiji.

I. Kam patřím

Vypouštíme str. 6 až 8 (Období lidského života, Dospívání neboli puberta)


1. Člověk jako osobnost

Osobnost - každý člověk je jedinečný, liší se od ostatních svými vlastnostmi tělesnými, duševními (psychickými) a svým charakterem

Vlohy (talent) - vrozené předpoklady, které jsme zdědili po svých předcích

Schopnosti - vypěstované vlohy, podmínka pro vykonávání určité činnosti

Charakter - souhrn dobrých i špatných povahových vlastností, může se změnit výchovou i sebevýchovou2. Žijeme ve společenství lidí 

Život ve společnosti

Společnost = velká skupina lidí, které neznáme (mají společná pravidla, podobné zájmy, ...)

Společenská skupina (člení se podle různých hledisek) - okruh lidí, kteří se řídí stejnými pravidly, mají podobné zájmy a cíle (rodina, třída, spolupracovníci).

Společenské skupiny

Členění společenských skupin podle:

Tolerance, snášenlivost - důležité pro soužití ve společenských skupinách

Jak může člověk ovlivňovat a usměrňovat své charakterové a volní vlastnosti

Rodina - poskytuje pocit bezpečí, lásku, zajišťuje naše potřeby, plní funkci:

Děti bez rodičů, nefungující rodina => náhradní rodinná péče

Kamarádská skupina (parta) - opatrnost při výběru kamarádů

Školní třída i jiné skupiny: důležitost tolerance a snášenlivosti pro soužití ve společenských skupinách

Řešení názorového střetu - kompromis

(Říjen)

3. Ve školních lavicích

Význam školy v životě jedince: škola je zdroj informací, učí děti plnit si své povinnosti, zařadit se do kolektivu, respektovat společenská pravidla, vyjadřovat vlastní a respektovat cizí názory a formuje jejich osobnost; nemůžeme však počítat s tím, že se znalostmi ze školy vystačíme celý život.

Práva a povinnosti žáků a učitelů jsou obsažena především ve školním řádu.

Význam a činnost žákovské samosprávy - ž. s. umožňuje žákům podílet se na chodu školy, podporuje vzájemnou spolupráci a trpělivost, vede k poznání, že při prosazování svých práv a návrhů musím nést odpovědnost za své konání4. Komunikace

Způsoby komunikace - slovní (verbální), mimoslovní (neverbální) - gesta, mimika; zvláštní způsoby: Braillovo písmo, morseovka, ...

Asertivita

Agresivita

 

(listopad)

5. Pravidla chování

Pravidla:

Společenská pravidla (etiketa) - psaná i nepsaná; pomáhají nám v různých životních situacích: Jiný kraj, jiný mrav - v cizí zemi musíme dodržovat tamní zvyklosti

Důsledky porušování pravidel

Doplň do školního sešitu článek na straně 21 dole ("V rodině i ve společnosti ... trestné.") 

KAM PATŘÍM - opakování  

 

(prosinec)

II. Já a společenský systém1. Česká republika - stát, ve kterém žiji (str. 24 až 26)

Česká republika - demokratický stát


2. Žijí s námi (str. 27 až 29)


3. Vlastenectví
(str. 30)

k zamyšlení

 

(leden)


4. O lidských právech (str. 31 až 35)

JÁ A SPOLEČENSKÝ SYSTÉM - opakování (str. 36)

? Ústní zkoušení:


(únor)


2. pololetí


III. Já a okolní svět


1. Historická tradice (str. 37 až 39)2. Kultura a umění (str. 40 až 42)

(březen)

3. Kultura v našem životě (str. 43 až 47)


Projekt: Jak ovlivňuje reklama naše chování (učebnice, str. 68)

 

Srovnávací písemná práce (učivo 1. pololetí):

 1. Člověk jako osobnost.
 2. Život ve škole.
 3. Komunikace.
 4. Pravidla chování.
 5. Česká republika - demokratický stát.

A

 

B

Co jsou to tradice
a jaký mají význam?

1

Vysvětli pojem "kultura".

Vysvětli pojmy "kultura projevu"
a "kultura cestování".

2

Vysvětli pojem "duchovní kultura"
a vyjmenuj čtyři příklady duchovní kultury.

Co patří do výtvarného umění?

3

Vyjmenuj čtyři příklady kulturních zařízení.

Vysvětli pojem "masová kultura". Uveď pět příkladů masmédií.

4

Vyjmenuj čtyři příklady dramatického umění
a vysvětli pojem "drama".

 

(duben)

4. Kulturní bohatství (str. 48 až 51)

 1. Napiš do sešitu seznam všech památek UNESCO: a) hmotných b) nehmotných
 2. Která národní kulturní památka se nachází v okrese Žďár nad Sázavou a v okrese Havlíčkův Brod?
 3. Zjisti, čím se zabývá etnografie. Jak se dá název této společenské vědy přeložit do češtiny?
 4. Napiš, které kulturní památky se nacházejí v Bystřici nad Pernštejnem.
 5. Napiš jména všech národních parků.
 6. Který je nejbližší národní park?
 7. Která chráněná krajinná oblast se nachází v našem okrese?

 

(květen)

5. Problémy "modré" planety (str. 52 až 55)

JÁ A OKOLNÍ SVĚT - opakování (str. 56)

(červen)

IV. Já a hospodářství

1. Vlastnictví a majetek (str. 57, 58 a 62) vypouštíme str. 58 až 61

Listina základních práv a svobod, článek 11:

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob ...
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
(4) Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.
(5) Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.2. Peníze (str. 60 až 61 vypouštíme)3. Rozpočet (str. 62)

JÁ A HOSPODAŘENÍ - opakování (str. 63)

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ (str. 64 až 67)

Pozor: Příští hodinu bude test!

Úkol na příští hodinu: Vybrat si jeden z uvedených projektů vzadu v učebnici (případně svůj vlastní), promyslet si jeho obsah a vypracovat ho v prezentačním programu


Našim osmákům

(září)

1. pololetí

Opakování 6. ročníku:

Život v čase: Cyklické vnímání času: jevy se v přírodě neustále opakují (roční období, fáze měsíce). Lineární vnímání času: čas plyne od minulosti přes současnost k budoucnosti. Čas vnímáme oběma způsoby. Základní časovou jednotkou je 1 sekunda. Původní řecko-římský kalendář vycházel z fází měsíce, byl kratší než sluneční rok. Tento nedostatek odstranil G. J. Caesar (juliánský kalendář) a později dále zdokonalil Řehoř XVIII. (gregoriánský kalendář). Kalendář je ucelená soustava dělení času do úseků (dnů, týdnů a měsíců) v průběhu jednoho roku. Letopočet je sled roků počítaný od nějaké důležité události (křesťanský letopočet začíná narozením Ježíše Krista). Svátky slavíme rodinné (narozeniny, jmeniny, křty, svatby) a společenské (náboženské: Velikonoce, Vánoce) a státní.

Život v rodině: Biologickou rodinu spojují příbuzenské vztahy. Rodokmen zaznamenává příbuzenské vztahy mezi členy rodiny. Sňatek (svatba) = veřejný slib citové a materiální podpory. Sňatek občanský (před starostou nebo pověřeným členem zastupitelstva), sňatek církevní (náboženský) v kostele. Registrované partnerství = svazek mezi homosexuálními partnery. Konflikty a nedorozumění vznikají často kvůli špatné komunikaci. Předpokladem dobrých vzájemných vztahů je tolerance.

Život mezi lidmi: Abychom spolu mohli vycházet, musíme dodržovat určitá pravidla, a to psaná (školní řád, zákony, ...) i nepsaná (zásady společenského chování, ústní dohoda). Psaná pravidla vytváří pověřená instituce (Poslanecká sněmovna, Senát, ...), nepsaná (vznikají postupně, zvyky). Ochranu dětí zajišťuje Úmluva o právech dítěte. Šikana je zlomyslné obtěžování, porušuje lidskou důstojnost šikanovaného; proti šikaně je nutné se bránit (upozornit na ni). Pomoc v nesnázích nám může Linka bezpečí - 116 111 - je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů.

Místo, kde žiji: Vesnice má do 3 000 obyvatel, městys je mezi městem a vesnicí, ve městě žije více než 3 000 obyvatel, statutární města jsou největší města v České republice (Brno, Ostrava, ...), hlavní město je Praha. Obecní samosprávu tvoří obecní zastupitelstvo (je voleno občany obce na 4 roky). Jakmile je obecní zastupitelstvo zvoleno, zvolí si obecní radu, v jejímž čele stojí starosta. Ve statutárních městech se nazývá osoba stojící v čele města primátor. Česká republika se dělí na 14 krajů. Státní symboly České republiky: velký a malý státní znak, státní barvy, vlajka, pečeť, hymna a vlajka prezidenta republiky. Národ je společenství lidí, kteří dlouhodobě žijí na jednom území a mají společnou historii, jazyk a kulturu. Národnost je příslušnost člověka k určitému národu (příslušníci národa Čechů mají českou národnost). Stát je organizace, která zajišťuje bezpečí, stabilitu a rozvoj společnosti. Státní občanství je příslušnost k určitému státu. Česká republika je členem Evropské unie. Hlavním městem EU je belgické město Brusel. Konzumní způsob života je založen na tom, že člověk přírodě jen bere, ale nic jí nevrací a vede k ekologické krizi. Ekologický způsob života znamená, že myslíme na naši budoucnost, využíváme obnovitelné zdroje energie, energiemi šetříme a recyklujeme odpad.

Opakování 7. ročníku:

Kam patřím: (pravidla chování) : Právní normy (zákony) určují, co se nesmí, a co se naopak musí dělat. Jejich porušení je vynutitelné (kdo je porušuje, musí počítat s trestem; viníka vyšetřuje policie a trest mu vyměří soud). Morální pravidla představují soubor nepsaných pravidel, která nám říkají, že nemáme hledět jen na vlastní prospěch, že musíme brát ohled i na ostatní. V každé společnosti nemusí platit stejná morální pravidla. Hlavní morální zásady jsou takt, ohleduplnost a úcta k jiným lidem. Za jejich porušování nás soudy netrestají, je to ale otázka našeho svědomí. Společenská pravidla se nazývají etiketa. Jsou to psaná i nepsaná pravidla společenského styku v různých životních situacích. Vymezují, co je správné a co není. Porušení těchto pravidel není trestné.

Já a společenský systém: ČR, prezidenti, národnostní menšiny, rasová nesnášenlivost, vlastenectví, lidská práva.

Já a okolní svět: Historické tradice, kultura a umění, kultura v našem životě, kulturní bohatství, globální problémy.

Já a hospodaření: Vlastnictví a majetek, peníze, rozpočet.

 

I. Člověk jako osobnost

1 Já jsem já (str. 7 až 13)

Osobnost je souhrn duševních a tělesných vlastností člověka, které se projevují v jeho chování a jednání.
Duševní vlastnosti osobnosti: temperament, schopnosti, charakter a vůle.

1) Temperament je souhrn vrozených vlastností, které můžeme ovlivnit jen částečně. Sangvinik (veselý, bezstarostný, společenský, ...), flegmatik (klidný, pasivní, lhostejný, pomalý,... ), melancholik (úzkostlivý, pesimistický, uzavřený, ...) a cholerik (netrpělivý, impulzivní, agresivní, ...).
Členění temperamentu podle vztahu k okolí: extrovert a introvert.
Členění temperamentu podle psychické vyrovnanosti: vyrovnaný (stabilní) a nevyrovnaný (labilní).
2) Schopnosti jsou rozvíjené dědičné vlohy k určité činnosti. Podle míry rozvoje je dělíme na nadání, talent a genialitu.
Inteligence je schopnost řešit problémy. Je vrozená, můžeme ji však rozvíjet. Vyjadřuje se hodnotou IQ.
3) Charakter je souhrn dobrých i špatných vlastností člověka. Nedědí se, získáváme jej v průběhu života.
4) Vůle je schopnost dosáhnout svých cílů při překonávání nejrůznějších překážek. Zodpovědnost, vytrvalost, rozhodnost, důslednost, zásadovost, pečlivost.

?

Potřeby, zájmy, hodnoty
1) Potřeby = nedostatek nebo nadbytek něčeho, co potřebujeme k životu:

Pyramida potřeb -> seberealizace

2) Zájmy = krátkodobý nebo i celoživotní vztah člověka k jinému člověku, zvířeti nebo předmětu; projevuje se citová vazba
3) Hodnoty = co je pro nás důležité (h. materální, duchovní)

Jak se vidím já
Vyhodnocení kladů a záporů, správná míra sebekritiky (podceňování se x přeceňování se).

Jak mě vidí ostatní
Ostatní mě hodnotí podle mých reakcí a zevnějšku. První dojem. "Šaty dělaj člověka."

 

2 Já, moje pocity a emoce (str. 14 až 19)

Rozlušti (od levého horního rohu) zašifrovaný text; čti svisle nebo vodorovně, k žádnému písmenu se podruhé nevracíš, každé písmeno musí být využito:

M
Í
E
M
Á
N
R
Ř
P
H
O
S
T
Í
E
V
Ě
N
H
J

Pocity
provázejí každý zážitek, trvají jen krátce (pocity: příjemné x neutrální x nepříjemné)

Emoce (city)
- osobní vztah člověka k sobě samému a ke světu (= osobní prožívání); lze u nich zjišťovat přibližování či vzdalování, intenzitu a dobu trvání; jejich projevy jsou silnější a obtížněji ovlivnitelné; poměrně snadno se přenášejí na ostatní (panika, pláč na pohřbech, neutišitelný smích apod.); ovlivňují naše chování a jednání

Vlastnosti emocí:

Emoce kladné (příjemné pocity): radost, důvěra, láska, nadšení ...

Emoce záporné: strach, smutek, zlost, fobie (k zamyšlení: nomofobie, mobily ve školách)

Podnět:
Emoce:
Reakce:
nebezpečí strach útěk (únik), boj
překážka, nepřítel hněv útok, agrese
zisk, úspěch radost uvolnění, úsměv
ztráta hodnoty, neúspěch smutek pláč, apatie
přátelství, přímé jednání důvěra spolehnutí se na druhého
nepříjemná věc nebo situace znechucení odstranění zdroje znechucení, únik
neznámá, nejistá situace očekávání orientace, získávání informací
nečekaná situace překvapení nástup další emoce podle situace (strach, radost, očekávání aj.)

 

Další emoce (city): překvapení, smutek, nuda, žárlivost, znechucení, závist, zlost, pýcha, očekávání, zmatek.

Rozdělení citů z hlediska intenzity a délky trvání

Afekt = přehnaná, bouřlivá citová reakce; pokud se týká velkého množství lidí, jedná se o paniku

Vášeň = silný, dlouhodobý a hluboký cit

Nálada = méně intenzivní, ale déle trvající stav, občas neznáme její příčinu; "náladoví lidé"

 

* ČLOVĚK JAKO OSOBNOST: JÁ JSEM JÁ. JÁ, MOJE POCITY A EMOCE (OPAKOVÁNÍ) *

Práce s učebnicí - zopakuj si pojmy (do cvičných sešitů):

osobnost; duševní vlastnosti člověka (temperament, schopnosti, charakter, vůle); sangvinik, flegmatik, melancholik, cholerik; introvert, extrovert; temperament stabilní a labilní; vlohy -> zdokonalování -> schopnosti; úrovně schopností (nadání, talent, genialita), inteligence, IQ; charakter; vůle; potřeby a jejich dělení; zájmy; hodnoty (materální a duchovní); pocity a city; fobie, dělení citů (emocí) podle intenzity a délky trvání (nálada, vášeň, afekt - panika)

?


Jak ovládat své city

Sebeovládání = schopnost přiměřeně reagovat na nějakou situaci; záleží na temperamentu, náladě a dalších okolnostech.

Jak zvládat náročné životní situace:

Stres (z Wikipedie):

Psychické reakce zahrnují přizpůsobení, úzkost a depresi. Pokud stres vede k vyšším psychickým nebo fyzickým výkonům, jedná se o eustres. Tento druh stresu patří k hlavním motivačním prvkům lidského konání. Pokud ovšem působení stresu trvá příliš dlouho nebo přesáhne určitou mez (distres), může vést k rozhodnutím, jejichž důsledkem je úzkostné (únik) nebo depresivní (ústup) chování.

Faktory vyvolávající stres (stresory):

 1. Fyzikální faktory: prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota
 2. Psychické faktory: zodpovědnost (nezaplacené účty, nedostatek peněz), práce nebo škola (zkoušky, dopravní špička, termíny úkolů), frustrace, nesplněná očekávání, věk
 3. Sociální faktory: osobní vztahy (konflikt, nevěra, zklamání, týrání), životní styl (přejídání, nezdravé složení stravy, kouření, nadměrné pití alkoholu, nedostatek spánku)
 4. Traumatické faktory: události (narození dítěte, úmrtí, únos, znásilnění, válka, setkání, sňatek, rozvod, stěhování, chronické onemocnění, ztráta zaměstnání, ztráta životní role)
 5. Dětské faktory: vystavení stresu v raném věku můžetrvale zvýšit odpověď na stres, např. u týraných a zneužívaných dětí, školní zátěž, alkoholismus rodičů, přílišná náročnost rodičů

Konflikt:

Konflikt je srážka či střet dvou nebo vícerých, do určité míry se vylučujících nebo protichůdných snah, sil, potřeb, zájmů, citů, hodnot nebo tendencí.

Příklady:

Konflikt bývá doprovázen nejistotou, nervozitou, strachem a může vést k frustraci i agresi. V konfliktu se mísí prvky věcné a iracionální. Pro vyřešení konfliktu je často nutné uvážit více alternativ.

Pro zvídavé: http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/pozorovani-v-mimoradne-narocnych-situacich
?


3 Já, moje smysly a paměť
(str. 20 až 23)

Smyslové orgány:

Počitek je nejjednodušším elementem našeho vnímání a je základním materiálem pro složitější procesy: paměť, myšlení. Jedná se o výsledný prvek jednoho analyzátoru (smyslu) – např. receptor + nerv + mozek. Tvoří obraz jednoho znaku vnímaného předmětu (např. modrá barva).

Vjem je výsledkem většího množství počitků. Při zpracování počitků do větších celků se uplatňuje i myšlení, takže výsledný vjem je víc než suma jednotlivých částí.

Zrakem vnímáme barvy a tvary; zrakové klamy, geometrické klamy, psychologické klamy

Prostřednictvím sluchu vnímáme zvuky. Řeč je důležitá pro pojmenování věcí (pojmy) a dějů (jevy).

Čichem vnímáme pachy.

Chuť slouží k rozpoznání chuťových vjemů (chuť sladká, kyselá, slaná a hořká)

Hmatem vnímáme jím dotyk, tlak, teplo, chlad, bolest

Paměť
- přijímání, zpracování, ukládání informací a zkušeností a opakované využití
- kolik si zapamatuji (čtu - 10 procent, slyším - 20 procent, vidím a slyším - 30 procent, 70 procent - co řeknu, 90 procent - co dělám)
- paměť mechanická a logická
- krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá
- informace se ukládají, uchovávají, vybavují4. Já a životní styl - neděláme (str. 24 až 29)5. Osobnosti naší země
(str. 30 až 33)

Hudba: Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Emma Destinová

Literatura: Bohumil Hrabal, Milan Kundera, Josef Škvorecký

Věda: Karel Raška, Jan Svoboda, Antonín Holý

Sport: Emil Zátopek, Věra Čáslavská, Jan Železný, Martina Sáblíková

Vyzkoušejte si:

http://testy.nanic.cz/testy/ostatni/ceske-uspechy-vyznamni-lide/Opakování na stranách 34 a 35 - Člověk jako osobnost, prověrka

 

Samostatná práce: Prezentace výzamné české osobnosti; Jak vytvořit správnou prezentaci

Projekt "Osobnosti naší země":


Ústní zkoušení:

Učivo ze září až prosince:

Vysvětli, co je to osobnost.
Rozliš duševní a tělesné vlastnosti.
Rozliš 4 typy temperamentu.
Rozpoznej svůj typ temperamentu.
Posuď pozitivní a negativní stránky jednotlivých typů temperamentu.
Objasni rozdíl mezi vlohami a schopnostmi.
Vysvětli, co je to charakter.
Objasni význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek.
Posuď vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů.
Objasni, jak můžeš poznání a hodnocení tvé vlastní osobnosti ovlivnit tvé rozhodování, vztahy s druhými i kvalitu života.
Popiš, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti.
Navrhni, jak lze rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru.
Jaký je rozdíl mezi pocity a emocemi?
Vymenuj příklady kladných a záporných emocí. :-)
Rozděl emoce z hlediska intenzity a délky trvání.
Navrhni, jak ovládat své emoce.
Vysvětli, co je to stres.
Popiš, jak překonávat stresové situace.
Rozliš základní lidské smysly a smyslové orgány.
Jaké druhy paměti existují a čím se liší?
Vyjmenuj 3 základní fáze paměti.
Uveď několik významných osobností naší země. Co o nich víš?

Učivo z ledna:

Proč představuje rodina nejdůležitější společenskou skupinu?
Rozpoznej projevy charakterových vlastností u sebe i druhých.
Kriticky ohodnoť a vhodně koriguj své chování a jednání ve společenské skupině.
Proč je důležitá tolerance a kompromis při řešení názorových střetů?
Vysvětli, jak vznikají mezilidské vztahy.
Rozliš různé druhy mezilidských vztahů.
Uveď příklady solidarity a mezilidské spolupráce, vysvětli význam solidarity mezi lidmi.
Navrhni, jak můžeš v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení.
V čem se od sebe liší altruistické a egoistické chování?

 

 

II. Člověk mezi lidmi1. Lidská setkání (str. 36 až 37)

?

Otázky a úkoly:

Dokonči projekt "Osobnosti naší země"

Odpověz do sešitu na následující otázky:

01) Vymysli vhodný nadpis pro citát Karla Čapka (učebnice, strana 36 nahoře).
02) Co způsobilo, že lidé v různých částech světa se od sebe liší?
03) Proč se liší i lidé ve stejné části světa?
04) Vyjmenuj rozdíly mezi skupinami formálními a neformálními.
05) Jaké dva způsoby komunikace rozlišujeme? Ze které získáváme nejvíce informací?
06) Vysvětli pojem "tolerance".
07) Proč musíme tolerovat názory jiných lidí?
08) Co nelze tolerovat? (uveď alespoň jeden příklad)
09) Vysvětli pojmy: stereotyp, rasismus, antisemitismus a xenofobie.
10) Video (xenofobie a rasismus)


2. Vztahy mezi lidmi (str. 38 až 39)
2. pololetí

 

3. Chování v konfliktních situacích (str. 40 až 42)

k zamyšlení

Opakování (str. 43 - Člověk mezi lidmi) a malá písemka.

Vynecháváme téměř celý oddíl III. Člověk, láska a manželství (str. 44 až 49)

 

III. Člověk, láska a manželství


4. Manželství - základ rodiny (str. 50 až 51)

Opakování (str. 54 - Člověk, láska a manželství, otázka 7 a 8). Test: Člověk mezi lidmi. Člověk, láska a manželství


IV. Člověk ve státě


1. Stát - jeho funkce a typy (str. 55 až 58)

Defince:

Funkce:


Typy států - třídění podle:

?

Práce s učebnicí (do cvičných sešitů):

Vysvětli pojmy:

 1. monarchie
 2. absolutní monarchie
 3. konstituční monarchie, ústava
 4. parlamentní monarchie
 5. republika
 6. prezidentská republika, právo "veta"
 7. parlamentní republika
 8. teokracie

sovička č. 5, 6 a 7

Práce s internetem:

  1. Jak je volen prezident ve Slovenské republice?
  2. Kdo měl ve starověkém Římě právo "veto"?
  3. Zjisti, jak se žije běžným občanům v KLDR.

K zamyšlení:

  1. Proč se v demokratických státech dělí státní moc (na moc výkonnou, zákonodárnou a soudní)?
  2. Co je charakteristické pro státy demokratické a co pro státy totalitní?

A něco navíc:

  1. Prostuduj prezentaci (K:\Výchova k občanství\8. ročník\typy státního zřízení Srovnávací písemná práce (učivo 1. pololetí):

 1. Člověk jako osobnost.
 2. Člověk mezi lidmi (Lidská setkání. Vztahy mezi lidmi.)  

 

2. O demokracii (str. 59 až 61)

Pro přemýšlivé:

POZOR - TEST: 1. Stát - jeho funkce a typy (str. 56 až 58) + 2. O demokracii (str. 59 až 61)


3. Já - občan (str. 62 až 64)


4. Ústava České republiky (str. 65 až 68)

Vyzkoušej si, co víš o naší ústavě: http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=434

Ústava ČR (včetně ústavního vývoje)

Práce s Ústavou ČR

Hlava první: Základní ustanovení

 

5. Právní řád České republiky I.

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/399631-chudemu-seniorovi-ktery-kradl-svicky-na-hrbitove-hrozi-az-10-let-vezeni.html5. Právní řád České republiky II.

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/399615-pocet-poprav-ve-svete-prudce-stoupl.html

https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/17971-jsme-nejsvobodnejsi-zemi-sveta-tak-nebrblejme-to-treba-nuz-obycejna-kudla-komentar-stepana-chaba.htm

 

ČLOVĚK VE STÁTĚ - opakování (str. 75) Pozor: Příští hodinu bude test!

 

V květnu nebo v červnu se žáci 8. ročníku v rámci přípravy k volbě povolání zúčastní exkurze do Žďáru n. S.
Navštívíme IPS (Informační a poradenské středisko pro volbu povolání) při Úřadu práce a střední průmyslovou školu
.

 

 

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ (str. 76 až 80) Pozor: Příští hodinu bude test!

 

PROJEKTY (str. 81 až 83) Vypracováváme do poloviny června (před uzavřením klasifikace).

Tipy:

Kritické myšlení:

Úvod do rozpoznávání keců, Jiří Grygar: Boj s lidskou hloupostí se nedá vyhrát (o astrologii a mnohém jiném), Návod k vizuálnímu ověření fotek a videa

Klub Sisyfos

Úkol na příští hodinu: Vybrat si jeden z uvedených projektů vzadu v učebnici na str. 81 až 83 (případně na vlastní téma), promyslet si jeho obsah a vypracovat ho v prezentačním programu

 

 

 

 


Našim deváťákům

 

Poslední aktualizace 3. 6. 2020

Dobrý den všem,

DO KONCE DUBNA mi na můj školní e-mail pošlete sejmuté obrazovky se splněním úkolů, které najdete za každým dubnovým zápisem na školním webu VO - najdete je pod názvem "Co jsem si zapamatoval(a)?".

DO 25. KVĚTNA mi odešlete otázky za květen (postupně otázky doplním).

Těm z vás, kteří nevědí, jak na to:
1) Doplníte do volných políček písmena a nakonec stisknete tlačítko Kontrola, které je zcela dole.
2) Stránku si upravíte tak, aby byla vidět CELÁ doplňovačka (jde to docela snadno: stisknete a držíte Ctrl a kolečkem myši zatočíte tak, aby byla vidět celá doplňovačka).
3) Stisknete tlačítko PrtSc (nebo také PrtScr, případně Print Screen).
4) Spustíte si program Malování a do něj si sejmutou obrazovku vložíte kombinací kláves Ctrl a V (znáte dobře, že?)
5) Obrázek uložíte a pošlete v příloze na můj školní e-mail (sobotka.m@zstgmbystrice.cz) - nezapomeňte do předmětu napsat: VO, třídu a své příjmení).

Pokud možno klidný den přeje Miloslav Sobotka

 

(září)

Opakování učiva 6. a 7. ročníku (viz výše) a 8. ročníku (viz str. 3)

Osobnost, pocity a emoce, ...


I. Člověk a náboženství


1. Náboženství a náboženská tolerance


2. Judaismus

menora3. Křesťanství

Ježíš Kristus

(říjen)


4. Islám

Mohamed

K zamyšlení: Terorismus. Islámský stát. Džihád.

5. Hinduismus

božstva

Dále viz: co hinduismus není, co hinduismus je (video) hinduismus (ve Wikipedii)

6. Buddhismus

Buddha provádějící přísnou askezi

Samostatná práce:

 1. Kdo je to asketa?
 2. Co je to meditace?
 3. Co je to dharma?
 4. Co je to karma?
 5. Co je to nirvána?
 6. Jak je možné dosáhnout nirvány?
 7. Co je cílem buddhismu?

 

 


7. Další náboženství a nová náboženská hnutí

Samostatná práce:

 1. Co je to sekta?

(listopad)


8. Extremismus a fanatismus


Opakování: Člověk a náboženství

Napíšeme si testy!


 

II. MOJE BUDOUCNOST

Připravujeme se ke studiu na SŠ:

Zápisový lístek:

zápisový lístek

 

 

1. Než se rozhodnu

(prosinec)


2. Volba povolání

Určitě se podívejte:

TESTY:
Na jakou práci se hodíš?

Profitest
Test osobnosti

VÝBĚR OBORU VZDĚLÁVÁNÍ:
Středoškolské vzdělání
Vyberte správné povolání
Řemesla na Vysočině

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:
Portál MPSV

SPÍŠ PRO RODIČE:
Vyhláška MŠMT o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ze dne 24. října 20163. Volba střední školy


4. Nástup do zaměstnání

Po Novém roce: Opakování (str. 30) a prověrka.

Opakování:

Práce s textem:

A

 

B

Co musím vzít v úvahu při výběru střední školy (budoucího povolání)?

1

Jaké výhody a nevýhody má soukromé podnikání?
Jaké výhody a nevýhody mají gymnázia a lycea oproti jiným středním školám ukončeným maturitou?

2

Kteří lidé mají zúžené možnosti uplatnění?
Vyjmenuj základní typy středních škol.

3

Jaký je rozdíl mezi povoláním a zaměstnáním?
Co musí obsahovat žádost o zaměstnání?

4

Co obsahuje pracovní smlouva?
Jak se jmenuje dokument, který upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli?

5

Vyjmenuj způsoby, kterými lze ukončit pracovní smlouvu.
Jaké úkoly mají úřady práce?

6

Vysvětli, jak se chovat u přijímacího pohovoru.

 

 

Ústní zkoušení:

Září až prosinec:

Jednoduše vysvětli pojem "náboženství".
Vyjmenuj hlavní světová náboženství.
Vysvětli pojmy "náboženství monoteistické" a "náboženství polyteistické".
Objasni pojem "náboženská tolerance".
Vysvětli hlavní myšlenky jednotlivých náboženství.
Charakterizuj pojmy: nová náboženská hnutí, extremismus, fanatismus. Aktualita.
Objasni význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek.
Vyjmenuj své zájmy, schopnosti a dovednosti.
Posuď vliv osobních vlastností na dosahování individuálních cílů.
Vysvětli rozdíl mezi pojmy "povolání" a "zaměstnání".
Vyjmenuj typy středních škol.
Kde je nejbližší úřad práce a informační a poradenské středisko pro volbu povolání?
Vysvětli, jak se chovat u přijímacího pohovoru.
Napiš strukturovaný životopis.
Jak by měla vypadat pracovní smlouva?

 

(leden)

III. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Vynecháváme stranu 31 až 37 včetně.


3. Trh výrobků a služeb (str. 38 až 40)

?

Vysvětli, jakou roli na trhu výrobků hraje nabídka, poptávka, cena, konkurence.
Na příkladu chování kupujících a prodávajících vylož podstatu fungování trhu.
Definuj pojem "národní hospodářství".

 

Vynecháváme 4. Úspory, úvěry a úroky (str. 41 až 45 včetně)

 

IV. NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ1. Úvod do národního hospodářství (str. 46 až 47)

?

Pojmenuj a objasni principy ekonomických systémů.
Uveď činitele ovlivňující úroveň národního hospodářství.

 


(únor)

2. pololetí

Srovnávací písemná práce (učivo 1. pololetí):

 1. Světová náboženství.
 2. Extremismus a fanatismus.
 3. Volba povolání.


2. Struktura národního hospodářství
(str. 48 až 49)


3. Ukazatelé národního hospodářství (str. 50 až 53)

1) hrubý domácí produkt (HDP) = je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území (v mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele); HDP je klíčovým ukazatelem vývoje národního hospodářství, měří výkonnost ekonomiky

2) hrubý národní produkt (HNP) = je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období občany daného státu (jak na území tohoto státu, tak v cizině)

3) srovnání HDP a HNP = HDP - hodnota vytvořená na území státu, HNP - hodnota vytvořená nejen na území daného státu (HDP < HNP)

4) index lidského rozvoje = ukazatel životní úrovně (-> dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání a životní standard)

5) míra nezaměstnanosti = podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat (tedy i zaměstnaným a nezaměstnaným)

6) míra inflace = nárust všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období (snížení kupní síly peněz); inflace je způsobena nadměrným růstem množství dostupných peněz v ekonomice

7) obchodní bilance (saldo) = rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí ekonomikou a zahraničím (-> saldo ČR)

 

Poznámky:

ad 1) HDP - do HDP patří jen výrobky a služby, které projdou trhem; tedy sem nepatří ekonomika

ad 5) nezaměstnanost:

úřady práce:

 • evidence nezaměstnaných (podmínka pro získání podpory v nezaměstnanosti, stát platí za nezaměstnané zdravotní pojištění)
 • evidence volných pracovních míst
 • rekvalifikační kurzy
 • poskytování podpory v nezaměstnanosti
 • platba zdravotního pojištění

ad 6) inflace - viz graf a tabulka na str. 52


(únor - březen)


4. Hospodářská politika státu (HPS) (str. 54)

?


5. Státní rozpočet (str. 55)

?6. Daně (str. 56)

?Národní hospodářství (opakování - str. 57): ? A, B

Zajímavosti: Produktivita práce v ČR a v EU, Jsme levnější než ostatní Evropané? Bylo za komunistů lépe?

 

(duben)

 

V. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE1. Úvod do mezinárodní spolupráce (str. 58 až 59)

Co jsem si zapamatoval(a)? Co jsem si zapamatoval(a)? - zkratky mezinárodních organizací


2. Světové organizace (str. 60 až 64)

Co jsem si zapamatoval(a)?

(květen)

3. Evropská integrace (str. 65 až 66)

Co jsem si zapamatoval(a)?

 

4. Evropská unie (str. 67 až 71)

Co jsem si zapamatoval(a)?

(červen)


5. Globalizace (str. 72)ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

Co jsem si zapamatoval(a)?


PROJEKT
:

Úkol na příští hodinu: Vybrat si jeden z uvedených projektů vzadu v učebnici na str. 79 až 80 (případně na vlastní téma), promyslet si jeho obsah a vypracovat ho v prezentačním programu

Pozor: Příští hodinu bude test!