Úvod do mezinárodní spolupráce II.

Přiřazovací cvičení

Sestav správné dvojice
Evropská unie
Mezinárodní měnový fond
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Severoatlantická aliance
Světová obchodní organizace
Organizace spojených národů
EU
IMF
OECD
NATO
WTO
OSN