Úvod do mezinárodní spolupráce

Doplňovací cvičení

Doplň mezery, pak stiskni "Kontrola". Můžeš také použít tlačítko "Rada".
Československo vzniklo jako suverénní (česky: ) stát, který může díky mezinárodnímu uznání vstupovat do mezinárodních . Státy svými mezinárodními vztahy usilují především o rozvoj, obchod a snadnější vojenskou .
Státy upravují vzájemné vztahy pomocí mezinárodních . Pouhé smlouvy však nemohou zaručit delší období mezi státy, proto na základě mezinárodních smluv vznikají mezinárodní .