Světové organizace

Doplňovací cvičení

Doplň mezery, pak stiskni "Kontrola". Můžeš také použít tlačítko "Rada".
Organizace spojených národů, ve zkratce . Vznikla v roce , jejím sídlem je . Jejím základním úkolem je zajištění ve světě.
Hlavním orgánem OSN je . Udržení světového míru a bezpečnosti má za úkol RB - . RB má 5 členů a 10 na dva roky. Stálí členové mají právo rušit přijaté rezoluce, tomuto právu se říká právo . Hlavním soudním orgánem je Mezinárodní soudní dvůr, který sídlí v nizozemském .
Pod OSN spadá 15 agentur, fondů a programů. Patří mezi ně především:
- Organizace pro výchovu, vědu a kulturu,
- Dětský fond,
- Světová zdravotnická organizace,
- Mezinárodní měnový fond,
- Světová banka

Severoatlantická aliance, ve zkratce usiluje o udržení míru a brání členské státy před případným ozbrojeným napadením. Vznikla v roce jako protiváha vojensko-politické organizace komunistických států - smlouvy.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, ve zkratce vznikla v roce 1961 v Paříži a sdružuje státy světa.

Světová obchodní organizace, ve zkratce vznikla v roce 1995 a sídlí v Ženevě. Podporuje obchod.