Žili a žijí tu s námi

Doplňovací cvičení.

Doplň slova v rámečcích, pak stiskni "Kontrola". Pokud si nebudeš vědět rady, můžeš použít tlačítko "Pomoc" a ve vybraném rámečku se ti objeví doplněné jedno písmeno (můžeš opakovat).
Že jsme národ vtipálků, to dosvědčuje, že jsme jako jediní v Evropě zařadili mezi největší osobnosti neexistující (cizím slovem: ) postavu Járu . Po vyřazení této postavy se stal vítězem .
Společenství lidí, kteří mají stejnou historii, jazyk, kulturu a dlouhodobě spolu žijí, se nazývá . Příslušnost člověka k určitému národu se nazývá . Člověk nemusí být Čech (mít českou národnost), ale přesto může být České republiky. Státní občanství je k určitému státu. Každý občan má svoje (třeba volit a být volen) a určité (třeba dodržovat zákony daného státu).
Stát, ve kterém žijeme, je vlast, proto se citový vstah ke své vlastní zemi nayývá . Přehnané uctívání vlastního národa se nazývá .