Žiji ve státě

Doplňovací cvičení.

Doplň slova v rámečcích, pak stiskni "Kontrola". Pokud si nebudeš vědět rady, můžeš použít tlačítko "Pomoc" a ve vybraném rámečku se ti objeví doplněné jedno písmeno (můžeš opakovat).
První státy vznikly okolo roku př. n. l. Vznikly proto, aby organizovaly a zajišťovaly . Stát tvoří , které je vymezené státní , a žijí na jeho území . V čele státu stojí volený , jinde mají . Fungování státu dále tvoří , ve které je několik ministrů v čele s a sbor volených zástupců - .
Každý stát má svou historii, legendy a symboly. Nejznámějšími legendami bývají zakladatelské . Naším zakladatelským mýtem je pověst o praotci .
Státní symboly tvoří malý a velký státní , tři státní , při významných státních událostech a svátcích se vyvěšuje státní a zní státní , jen prezident republiky smí používat prezidentskou vlajku (jinak také ) a ke stvrzování důležitých mezinárodních smluv se užívá státní .