Závěrečné opakování 1

Test

U některých otázek je více správných odpovědí.